Projekty i Nadzory Budowlane

Oferta /
Doradztwo w sprawach formalno-prawnych

W swojej ofercie zapewniamy także pomoc w sprawach formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych, wśród których możemy wyróżnić:

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie map do celów projektowych i opiniodawczych jak również map powykonawczych,
 • zlecenie badań geotechnicznych,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia zajęcia pasa ruchu drogowego i projekty organizacji ruchu na potrzeby inwestycji budowlanych,
 • uzyskanie warunków i uzgodnień dla przyłączy (energetycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych itp.),
 • uzyskanie zgody na usuniecie drzew i krzewów,
 • uzyskanie warunków i zgody na realizację zjazdu na działkę,
 • opracowanie projektu odrolnienia działki i uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Zapraszamy do współpracy

Szybki kontakt

"SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inż. Jarosław Snowarski

tel. 795 88 29 37

copyright JAN.NET (c) 2014