Projekty i Nadzory Budowlane

Projekty
konstrukcji
budowlanych

Specjalizujemy się w projektowaniu wszelkiego rodzaju konstrukcji budowlanych w tym żelbetowych (monolitycznych i prefabrykowanych), stalowych, drewnianych, murowych i zespolonych.

Świadectwa
i audyty
energetyczne

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych, audyty energetyczne, opracowanie charakterystyki energetycznej.

Opinie,
orzeczenia,
ekspertyzy

W zakresie konstrukcyjno-budowlanym wykonujemy: oceny stanu technicznego budynków, opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne.

Kosztorysy
budowlane

W zakresie kosztorysowania robót budowlanych oferujemy wykonanie kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót.

Projekty
wielobranżowe,
adaptacje,
inwentaryzacje

Współpracując z architektami oraz specjalistami w zakresie projektowania instalacji oferujemy kompleksowe opracowanie projektów wielobranżowych - od koncepcji, po projekt wykonawczy.

Nadzory
budowlane,
kierowanie budową

W swojej ofercie zapewniamy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Książki
obiektów
budowlanych
i przeglądy okresowe

W ramach świadczonych usług oferujemy zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych, oraz przeglądy okresowe budynków.

Doradztwo
w sprawach
formalno-prawnych

W swojej ofercie zapewniamy także pomoc w sprawach formalno-prawnych.

Usługi
kreślarskie,
wydruki

Oferujemy usługi kreślarskie, w tym między innymi sporządzanie wersji elektronicznej projektu z dostarczonej wersji papierowej oraz wydruki w formatach A3 i A4.

copyright JAN.NET (c) 2014