Projekty i Nadzory Budowlane

Oferta /
Nadzory inwestorskie, kierowanie budową

W swojej ofercie zapewniamy sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Z należytą dokładnością oraz w pełni profesjonalnie dokonujemy sprawdzenia oraz oceny poprawności i jakości wykonywanych prac, jakości zastosowanych materiałów oraz ilości ich zużycia. Dbając o Państwa bezpieczeństwo nakazujemy realizację prac zgodnie z zasadami bhp.


W zakres naszych usług wchodzą także:

  • Rejestracja dziennika budowy,
  • Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w Nadzorze Budowlanym,
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu oddania obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zapewniamy rzetelne i fachowe usługi podczas realizacji wszelkich obiektów budowlanych. Na życzenie klienta weryfikujemy poprawność zastosowanych rozwiązań projektowych. Oferujemy usługę wyceny i rozliczania inwestycji, jak również poszczególnych jej etapów bądź konkretnych wykonawców prac.


Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego, oferując pomoc przy wyborze materiałów, proponując alternatywne technologie i rozwiązania w zależności od potrzeb i wymagań inwestora. Dokonujemy oszacowania zużycia materiałów. Opracowujemy harmonogramy prac budowlanych. W miarę możliwości i specyfiki prac pomagamy podjąć decyzję o wyborze wykonawcy.


Współpracując z kierownikami i inspektorami poszczególnych branż zapewniamy kompleksowy nadzór i kierowanie budową przez odpowiednio wykwalifikowane osoby z uprawnieniami budowlanymi w danej specjalności. Oferujemy przygotowanie wielobranżowej dokumentacji odbiorowej.Zapraszamy do współpracy

Szybki kontakt

"SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inż. Jarosław Snowarski

tel. 795 88 29 37

copyright JAN.NET (c) 2014