Projekty i Nadzory Budowlane

Oferta /
Kosztorysy budowlane

Oferujemy wykonywanie kosztorysów:

  • inwestorskich,
  • ofertowych,
  • zamiennych,
  • powykonawczych.

W ramach zleconych prac zajmujemy się także:

  • sporządzaniem przedmiarów robót budowlanych,
  • wykonywaniem obmiarów zarówno z dokumentacji, jak i w naturze,
  • rozliczaniem finansowo-materiałowym (rzeczowo-ilościowym) wykonawców, podwykonawców,
  • rozliczaniem inwestycji, bądź jedynie poszczególnych jej etapów,
  • opracowywaniem harmonogramów,
  • opracowywaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.


Zapraszamy do współpracy

Szybki kontakt

"SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inż. Jarosław Snowarski

tel. 795 88 29 37

copyright JAN.NET (c) 2014